Tjenester

Tjenester

Våre kunder er hovedsakelig lokalisert i Skandinavia. Vårt fokusområde fra engangs leveranser fra lokale produsenter til store internasjonale selskaper med store regionale distribusjonssentre mellom Sverige og Norge.

Vi transporterer alle typer laster med tautliner tilhengere fra Skandinavia til Baltikum, EU og CIS-regionen.

Også vi transporterer sjøcontainere 20 ”, 20 ‘+ 20’ ‘, 30’ ‘, 40’ ‘og 45’ ‘føttene. Vi bruker ferger til transport i Østersjøen og Nordsjøen.